Andejagt

Andejagt i Danmark

Jagttid på gråand: 1. september til 31. december (på fiskeriterritoriet også 1. januar til 31. januar)

Jagttid på krikand: 1. september til 31. december (på fiskeriterritoriet også 1. januar til 31. januar)

Jagttid på troldand: 1. oktober til 31. januar

Se jagttid for øvrige ænder

Ænder må skydes 1 1/2 time før og efter solnedgang.

Jagtformer

Andejagt i Danmark er en udbredt jagtform og den kan da også være ret spændende. Nedenfor har vi kort beskrevet et par af de forskellige former for andejagt.

Jagt og andetræk.

Jagten foregår morgen og aften, hvor ænderne typisk trækker mellem deres daglige opholdssteder og æde pladser. Naturligvis trækker ænder også midt på dagen, men mest udbredt er dog morgen og aftentræk.

Søer, moser og langs vand eller å løb er oplagte steder til at finde et godt sted til andetræk. Det kan ofte inden jagten, betale sig at observere lidt på trækruterne, så man ikke sidder det “forkerte” sted.  Mens man er ude og observere kan man tænke sit “skjul” ind hvis der er behov for det.  Mange har i dag selvfølgelig camouflagebeklædning, men et skjul bag en busk eller et ophængt camouflagenet kan være en god ide og giver mulighed for at kunne røre sig lidt uden at blive opdaget. Lokkeænder og lokkekald kan i visse tilfælde også være en mulighed. Lokkefugle udlægges, så det ser mest naturligt ud og tydeligt ses af trækkende ænder. Et par enkelte velplacerede lokkeænder kan virkelig gøre en stor forskel.

Jagt på udsætningsænder.

Jagt på udsatte gråænder er lidt en anden historie. Man kan vælge at skyde på opfløjet eller vente til ænderne “har været en tur rundt”, ofte også begge dele. Det kan give en god jagtoplevelse, specielt hvis jagtpasseren har haft den fornødne viden omkring udsætning af ænder. Man kan opleve halv tamme eller meget “tunge” og ænder uden de store flyvefærdigheder.

Der er mange råd og synspunkter til hvordan man bedst lykkes med udsætningsænder. Et par tips fra egen lomme kunne være:

  • Korrekt og tilpas mængde foder, så du ikke får alt for dovne ænder.
  • “Klap (nogle få af) ænderne op” en gang eller 2 inden der afholdes jagt så man sikrer sig ænderne er flyvefærdige. Det skal gøres med varsomhed, så ikke alle ænderne flyver væk.

Info

Regler om udsætning af ænder kan ses på naturstyrelsens hjemmeside.

Det var lidt om andejagt.

En tanke om “Andejagt

  1. På fiskeri-territoriet er der jagttid på mange af ænderne helt til 31. Januar. Ved jagt fra båd/pram er der ikke krav om hund, kun ved jagt på land-arealer/sivskov med glatløbet haglgevær. Ikke med riffel.

    mvh. Nyjæger uden hund..

Skriv et svar